Страница 1 из 1

биз уйсиннен тараимыз

СообщениеДобавлено: 20 июн 2014, 11:37
Tamerlan
Атамыздын айтуы бойынша биз уйсиннен тараимыз, аталарымнан :Жанкара, немесе Канкара,Кулшыман,Кулшыкеш,Бисары, Жарылкап. Осыларды билем. Енди осы аталарым Уйсиннен калай тарайтынын билгим келеди.